Välkommen

"Logistik (ofta även kallat Supply Chain Management) är ett företagsledaransvar eftersom logistikarbetet påverkar samtliga funtioner i företaget och får konsekvenser på såväl operativ som taktisk och strategisk nivå. I praktiskt arbete har materialadministriva frågor (MA) allt oftare kommit att utlösa strategiska omprövningar som till mycket stor del påverkar både lönsamhet och konkurrenskraft."

Jag jobbar som seniorkonsult och åtar mig gärna nya intressanta uppdrag inom all logistik för att ge ert företag och partners så stor affärsnytta som möjligt.

Exempel på uppdrag:

  • Logistikchef att hyra (en dag per vecka)
  • Experthjälp för struktuella förändringar inom logistik inkl. implementering
  • Kvalitetsmätning av logisitk och SCM i ert företag - förslag till förbättringar

- Ulf Pewe